"Once" Notebook

 

Sadrži note za klavijature i akorde, vokalne linije i tekstove, te tabove za gitaru, za sve pjesme sa albuma "Once".
Dodatak: Postoji Tuomasov uvod za svaku pjesmu.

1. Dark Chest Of Wonders
2. Wish I Had An Angel
3. Nemo
4. Planet Hell
5. Creek Mary's Blood
6. The Siren
7. Dead Gardens
8. Romanticide
9. Ghost Love Score
10. Kuolema Tekee Taiteilijan
11. Higher Than Hope